Bodembedekking

Laatste update

Volgende update

01/05/2027

Temporeel bereik

2021

Op deze pagina

Akker, gras en struiken bedekken grootste deel van bodem

Op basis van gegevens voor 2021 wordt geschat dat de bodem in Vlaanderen voor 62% bedekt is met akkers, gras en struiken. 18% van het Vlaams Gewest bestaat uit bomen.

Bodembedekking geeft de biofysische toestand weer van het aardoppervlak. Dit verschilt van landgebruik, dat het effectieve gebruik van de grond beschrijft voor welbepaalde activiteiten of teelten. Binnen een bodembedekkingscategorie kan het gebruik erg verschillen. Zo kunnen gebouwen gebruikt worden om te wonen, voor industriële, commerciële of landbouwdoeleinden, of voor een mengeling van deze functies.

Aanvullende informatie

Definitie

Bodembedekking komt overeen met een (bio)fysische beschrijving van het aardoppervlak. De beschrijving van wat de grond bedekt of overdekt laat toe om verschillende biofysische categorieën te onderscheiden: vegetatie (bomen, gras, struiken …), naakte bodems, afgedekte oppervlakken (gebouwen, wegen ...) en water.

De cijfergegevens zijn gebaseerd op de Bodembedekkingskaart (BBK) op 1 meter-resolutie, een geografische rasterdataset die om de 3 jaar wordt opgemaakt door Digitaal Vlaanderen.

Elke editie van de BBK wordt gevalideerd aan de hand van een manuele beoordeling van een willekeurige selectie van samples. Deze validatie laat toe om

  • de nauwkeurigheid van de data te bepalen op basis van een kruistabel,
  • de oppervlakte per klasse te schatten rekening houdend met de nauwkeurigheid van de data, en
  • de grootte van het betrouwbaarheidsinterval op deze oppervlakteschattingen te bepalen.

De gepresenteerde gegevens zijn schattingen waarbij gerekend wordt met een onzekerheidsmarge. Het gaat om een betrouwbaarheidsinterval van 95%.

Voor meer informatie verwijzen we naar de technische handleiding van de Bodembedekkingskaart Vlaanderen 2021.

Laatste update

Volgende update

01/05/2027

Periodiciteit
3-jaarlijks
Temporeel bereik

2021

Geografisch bereik
Vlaanderen

Deze indicator hoort bij de volgende onderwerpen

Verwante indicatoren