Bodembedekking

Laatste update

Temporeel bereik

2012-2018

Op deze pagina

Akker, gras en struiken bedekken grootste deel van bodem

Op basis van gegevens voor 2018 wordt geschat dat de bodem in Vlaanderen voor 63% bedekt is met akkers, gras en struiken. Iets meer dan 16% van het Vlaams Gewest bestaat uit bomen.

Bodembedekking geeft de biofysische toestand weer van het aardoppervlak. Dit verschilt van landgebruik, dat het effectieve gebruik van de grond beschrijft voor welbepaalde activiteiten of teelten. Binnen een bodembedekkingscategorie kan het gebruik erg verschillen. Zo kunnen gebouwen gebruikt worden om te wonen, voor industriële, commerciële of landbouwdoeleinden, of voor een mengeling van deze functies.

De categorieën Akker en Gebouwen vertonen de kleinste onzekerheid op hun geschatte oppervlakteaandeel (grootte van het 95%-betrouwbaarheidsinterval = 0,6%). 

Aanvullende informatie

Definitie

Bodembedekking komt overeen met een (bio)fysische beschrijving van het aardoppervlak. De beschrijving van wat de grond bedekt of overdekt laat toe om verschillende biofysische categorieën te onderscheiden: vegetatie (bomen, gras, struiken …), naakte bodems, afgedekte oppervlakken (gebouwen, wegen ...) en water.

De cijfergegevens zijn gebaseerd op de Bodembedekkingskaart (BBK) op 1 meter-resolutie, een geografische rasterdataset die om de 3 jaar wordt opgemaakt door Digitaal Vlaanderen.

Elke editie van de BBK wordt gevalideerd aan de hand van een manuele beoordeling van een willekeurige selectie van samples. Deze validatie laat toe om

  • de nauwkeurigheid van de data te bepalen op basis van een kruistabel,
  • de oppervlakte per klasse te schatten rekening houdend met de nauwkeurigheid van de data, en
  • de grootte van het betrouwbaarheidsinterval op deze oppervlakteschattingen te bepalen.

De gepresenteerde gegevens zijn schattingen waarbij gerekend wordt met een onzekerheidsmarge. Het gaat om een betrouwbaarheidsinterval van 95%.

Referentie

https://overheid.vlaanderen.be/bvk-bodembedekking-bodemgebruik-vl

Laatste update

Periodiciteit
3-jaarlijks
Temporeel bereik

2012-2018

Geografisch bereik
Vlaanderen

Deze indicator hoort bij de volgende onderwerpen