Content Header

Onderschrift

De indicatoren op deze website beschrijven en analyseren de toestand van de omgeving en het omgevingsbeleid aan de hand van feiten en cijfers.

In de kijker

Browse alle onderwerpen

Bekijk alle onderwerpen

Doorzoek alle indicatoren

Bekijk alle indicatoren
brug-over-dep-omgeving

Over Departement omgeving

Het Departement Omgeving staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, dier en ecosysteem. We maken milieu-ecologische en ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving. Samen met zijn partners streeft het Departement Omgeving naar een duurzaam gebruik diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, energiezuinige en klimaatintelligente samenleving. Op die manier realiseren we een sterke band tussen ecologische, sociale en economische dimensies.

Meer informatie over het Departement Omgeving vindt u op

https://omgeving.vlaanderen.be