Ruimte

Alle functies zoals wonen, mobiliteit, economische activiteiten, recreatie, landbouw, natuur zijn ruimtevragers. Ook nieuwe oplossingen voor diverse omgevingsuitdagingen vragen vaak bijkomende ruimte. Zo is er plaats nodig voor de opslag van gerecycleerde producten en voor de productie van hernieuwbare energie, en is er ruimte voor water nodig om ons weerbaarder te maken tegen de gevolgen van een veranderend klimaat. Ruimte is echter een schaarse hulpbron.

Daarnaast heeft de manier waarop de ruimte ingericht wordt niet alleen een invloed op de ruimtevraag maar ook op het welzijn van mensen, op het functioneren van (mobiliteits)stromen en op de kwaliteit van natuur en milieu. Onderstaande indicatoren geven inzicht in de manier waarop de ruimte gebruikt en ingericht wordt en de evolutie daarin.

Indicatoren