Monitor Groene Economie

De Monitor Groene Economie van het Departement Omgeving brengt in kaart hoe duurzaam de transitie van de Vlaamse economie verloopt. De gebruikte indicatoren zijn gebaseerd op het Green Growth Indicators Framework van de OESO en geven aan hoe onze economie vergroent.

Logo monitor Groene Economie

Wat leert de Monitor Groene Economie ons?

Vlaanderen speelt op sommige vlakken duidelijk in op de opportuniteiten van een groene economie. Door de hoge industriƫle activiteit en de exportgerichtheid van onze economie, dienen zich ook grote uitdagingen aan.

Hoe meten we de vergroening van onze economie?

Om economische activiteiten te verrichten, gebruiken we hulpbronnen zoals energie, materialen of ruimte en veroorzaken we broeikasgasemissies. Meten hoe productief we deze hulpbronnen gebruiken, is een goede maat voor de vergroening van onze economie. Hoe meer toegevoegde waarde we kunnen creƫren per gebruikte hoeveelheid van een hulpbron, hoe groener onze economie.

Hoe doen onze sectoren het op vlak van vergroening?

De sectorresultaten geven weer in welke mate de productiviteit voor de sectoren industrie, energie, landbouw, handel & diensten, huishoudens en transport verbetert.

Hoe sterk stimuleren beleid en innovatie de vergroening van onze economie?

We bekijken in welke mate Vlaanderen inzet op vergroening van de economie door innovatie, investeringen en beleid