Verharding

Laatste update

Temporeel bereik

2012-2018

Op deze pagina

Verharding stemt overeen met de term ‘bodemafdekking’ zoals Vlaanderenbreed geïnventariseerd door het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV). De bodemafdekkingskaart (BAK) is een gebiedsdekkende rasterkaart voor Vlaanderen (5mx5m rastercel), waarin voor elke cel een percentage afdekking is aangegeven. Deze bodemafdekkingskaart is een afgeleid product van de bodembedekkingskaart (BBK), waarbij de BBK-categorieën Gebouwen, Autowegen, Spoorwegen, Overig Afgedekt aan de klasse afgedekt worden toegekend.  

ruimtebeslag en verharding

Figuur 1: De concepten ruimtebeslag en verharding.

Het Departement Omgeving ontwikkelde een statistische methode om de verharding in Vlaanderen te bepalen op basis van random sampling. Deze methode heeft als voordeel dat voor de verharding in Vlaanderen een globaal cijfer wordt bekomen én een betrouwbaarheidsinterval (Pieters, Willems, Brems, Vanacker, & Pisman, 2021a). De verharding volgens luchtfoto’s op 4500 locaties werd door drie experten onafhankelijk beoordeeld. De te beoordelen locaties werden at random gekozen op de in de winter gemaakte middenschalige orthofoto’s van 2012, 2015, en 2018. Elke zone komt overeen met 10×10m², maar om voldoende context mee te geven over het te beoordelen gebied werd een groter gebied getoond, namelijk 50 × 50m². De respondenten gaven scores aan de verharding op de sites:

  • 0%
  • Tussen 0% en 50%
  • tussen 50% en 100%
  • 100%.  

Het is niet mogelijk om met deze methodiek tot een kaart te komen met de lokalisatie van de verharding in Vlaanderen. De methode is niet vergelijkbaar met de methode van Digitaal Vlaanderen. De resultaten  voor het jaar 2012 zijn echter heel gelijklopend.  
 

Evolutie van verharding op basis van random sampling

In de grafiek wordt de evolutie van de verharding in de periode 2012-2015-2018 weergegeven. De verhardingsgraad neemt toe van 14% in 2012 tot 14,54% in 2015 en tot 14,93% in 2018.

Aanvullende informatie

Definitie

De definitie van verharding is gebaseerd op de definitie die de Europese Commissie hanteert voor ‘soil sealing’, ‘the destruction or covering of soils by buildings, constructions and layers of completely or partly impermeable artificial material (asphalt, concrete, etc.). It is the most intense form of land take and is essentially an irreversible process’ (Jones et al., 2012, p. 19).

Gerelateerde beleidsdocumenten

 

Berekeningswijze

In het Ruimterapport Vlaanderen (RURA) 2021 rapporteerden we over de verharding op basis van cijfers van Informatie Vlaanderen die gebaseerd zijn op analyses van de bodemafdekkingskaart. De bodemafdekkingskaart (BAK) is een gebiedsdekkende rasterkaart voor Vlaanderen (5mx5m rastercel), waarin voor elke cel een percentage afdekking is aangegeven. De verharding in Vlaanderen bedroeg 14% in 2012.    

Het Departement Omgeving ontwikkelde een statistische methode om de verharding in Vlaanderen te bepalen op basis van random sampling. Deze methode heeft als voordeel dat voor de verharding in Vlaanderen een globaal cijfer wordt bekomen én een betrouwbaarheidsinterval (Pieters, Willems, Brems, Vanacker, & Pisman, 2021).

Datakwaliteit, methodekwaliteit en mogelijke verbeteringen

De onzekerheden en beperkingen van de bodembedekkingskaart en haar afgeleiden worden beschreven in het rapport Van der Linden S., Van Camp N., Van Valckenborgh J. (2021) Bodembedekkingskaart Vlaanderen 2018.

Databronnen

  • Producent: Het Departement Omgeving ontwikkelde een statistische methode om de verharding in Vlaanderen te bepalen op basis van random sampling.

    Deze methode heeft als voordeel dat voor de verharding in Vlaanderen een globaal cijfer wordt bekomen én een betrouwbaarheidsinterval (Pieters, Willems, Brems, Vanacker, & Pisman, 2021).

  • Dataset: https://overheid.vlaanderen.be/bvk-bodembedekking-bodemgebruik-vl

Referenties

Pieters, J., Willems, P., Brems, W., Vanacker, S. & Pisman, A. (2021). Evolutie van verharding en ruimtebeslag in de periode 2012-2015-2018. Onderzoek in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.

Laatste update

Periodiciteit
3-jaarlijks
Temporeel bereik

2012-2018

Geografisch bereik
Vlaanderen

Deze indicator hoort bij de volgende onderwerpen