Kernbegrippen

In het Ruimterapport wordt ingegaan op de kernbegrippen landgebruik, ruimtebeslag, verharding en bebouwing.  Deze kernbegrippen zijn door Statistiek Vlaanderen opgenomen als Vlaamse kernstatistieken.

marktplein

Foto: Marc Soubron

Zij zijn ook terug te vinden in diverse beleidsteksten zoals de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) (Departement Omgeving, 2018). ‘Landgebruik’ is een indicator die gebruikt wordt voor het monitoren van de doelstelling rond het maximaal vrijwaren van de open ruimte, terwijl de indicator ‘ruimtebeslag’ een antwoord geeft op de doelstelling uit het BRV om bijkomend ruimtebeslag te verminderen en het bestaande ruimtebeslag beter te benutten.